Wist u dat de TrixComfort module is opgenomen in de BIM Bibliotheek?

Wat is de BIM?
BIM is een afkorting voor Building Information Modelling (BIM). Een BIM is een gedeelde kennisbron voor informatie over een gebouw en hierdoor een betrouwbare basis voor beslissingen tijdens zijn levenscyclus; het wordt gedefinieerd als bestaand vanaf de vroegste conceptiefase tot de afbraak (NBIMS-US, 2016).

Wat duidelijker gezegd: Met de BIM kun je bij het ontwerpen van een gebouw alle losse objecten die nodig zijn bekijken en inpassen in je ontwerp. Daarnaast worden de objecten ook gedefinieerd als parameters en relaties met andere objecten. Dus als een object wordt gewijzigd, dan zullen objecten die ervan afhangen of eraan grenzen op hun beurt automatisch aanpassen.

BIM levert meerdere voordelen op:
• Een betere visualisatie van het gebouw dankzij het virtuele 3D-model.
• Efficiënte projectplanning tussen de verschillende betrokken professionals
• Identificatie, beheer en oplossing van
mogelijke problemen voorafgaand aan de
bouw
• Optimalisatie van de bouwkosten gedurende de levensduur van het gebouw
• Betere samenwerking en communicatie
tussen elk van de verschillende partijen in het project
• Een geoptimaliseerde coördinatie van de
werkzaamheden

Voor u als ontwerpbureau, architect, installateur, projectmanager, enz, enz, is het dus nu nog makkelijk om de TrixComfort module toe te passen in uw ontwerp.